• Post
  Енерго заштеда Прозорецот ENERGY SAVE е комбинација од:PVC профил Rollplast со ширина 70 мм, 5-коморен и 6-коморен, PVC профил Trocal со ширина 70 мм, 5-коморен, алуминиумски профил со термо мост ETEM Е-45 Термопан со дебелина 24 мм од високоенергетско стакло Clima Guard Solar 4 мм (Guardian Europe), бело флоатно стакло 4 мм и гас Аргон.
  Повеќе →
 • Post
  Заштита Прозорецот ЗАШТИТА е комбинација од:PVC профил Rollplast со ширина 70 мм, 5-коморен и 6-коморен, PVC профил Trocal со шири- на 70 мм, 5-коморен, PVC профил TROCAL 88+ со ширина 88 мм, 6-коморен, алуминиумски профил со термо мост ETEM Е-45, алуминиумски профил со термо мост Alumil М11600 Термопан со дебелина 24 мм, 34 мм или 36 мм од високоенергетско или нискоемисионо стакло 4 мм (Guardian Europe), бело ламинирано стакло и гас аргон. Ламинираните стакла можат да бидат со покритиа (нискоемисиони или високоенергетски), кое што дополнително им ги подобрува функциите.
  Повеќе →
 • Post
  Премиум Прозорецот ПРЕМИУМ е комбинација од:PVC профил TROCAL 88 + со ширина 88 мм, 6-коморен, алуминиумски профил со термомост Alumil М11600 со ширина 77 мм. Троен термопан со дебелина 40 мм (Ug=0,6 W/m2K) или 51 мм (Ug=0,5 W/m2K) од високоенергетско стакло Clima Guard Solar 4 мм (Guardian Europe), бело флоатно стакло 5 мм, нискоемисионо стакло со меко покритие 4 мм (Guardian Europe), и гас Аргон.
  Повеќе →
За Метал КГ

МеталКГ дооел е основана во 1995 година од г-дин Георге Киров со приватен капитал, и од тогаш па се до денес активно и успешно работи на својот развој. Тргнувајќи од мотивот за успешно работење, фирмата ја карактеризираат одговорност, организираност и флексибилност, а пред се квалитет во работата. МеталКГ главно се занимава со изработка на алуминиумска столарија застапувајќи ги исклучиво системите на АЛУМИЛ – Грција.

МеталКГ е главен застапник за Македонија за иноксни огради, производство на ИСТРА-Бугарија која изобилува со исклучително модерни дизајни на повеќе видови модели.Во склоп на Фирмата работи и браварска работилница која нуди производство на огради и порти од ковано железо и комплетно производство и услуги на црна браварија која е со врвна изработка докажана на пазарот.

Прочитај повеќе →